NAF Reiseplanlegger

Evenestangen kystbatteri

Sted

På Evenestangen ligger rester av tysk anlegg fra 2. verdenskrig. 

Under 2. verdenskrig bygget tyskerne festningsverk langs norskekysten og kystbatteriet på Evenestangen var en av dem. Arbeidet ble påbegynt i 1940 og anlegget sto ferdig i 1941. Her sto tre kanoner og kystbatteriet hadde en bemanning på 150 mann. Etter krigen ble kanonene demontert og ødelagt. Restene er merket og lett synlig i dag. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8534 Liland
Geokoordinat (WGS 84) 68.455338, 16.7165529