NAF Reiseplanlegger

Evakueringshula i Lille Lerresfjord

Sted

I Evakueringshula i Lille Lerresfjord bodde det 10 personer fra vinteren 1944 til våren 1945.

Da tyskerne ga ordre om tvangsevakuering av innbyggerne i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, var det hele 25.000 som rømte unna og søkte tilflukt i huler, telt og gammer for kortere eller lengre tid. Evakueringshulen i Løkengdalen i Lille Lerresfjord ble bygd i løpet av noen få dager da ordren om tvangsevakuering ble kunngjort. Inntil en stor stein ble det satt opp en provisorisk vegg av bjørketrær og torv. Rommet ble gjort større ved at bunnen under helleren ble gravd ut. Det ble laget køyesenger, og man tok med seg vedovn, ulltepper, kopper og kar og andre ting man trengte, fra hjemplassen. 
I alt 10 personer bodde i den lille hulen fra november 1944 til vinteren/våren (mai) 1945.
Turen inn til hulen tar omkring 1 time på godt synlig sti i ulendt terreng. Det finnes to stier som man kan gå. Begge er merket med skilt i Lerresfjord.

Lille Lerresfjord ligger ca 90 km NV for Alta tettsted.

Kontaktinformasjon

Adresse 9536 Korsfjorden
Geokoordinat (WGS 84) 70.324233, 23.5141403