NAF Reiseplanlegger

Etnesenndammen

Sted

Etnesenndammen var sentral i fløtningsarbeidet i Etnedal

Etnesenndammen ligger ved utløpet av innsjøen Etnesenn. Dammen eies av Etna fellesfløterforening som ble etablert i 1847. Dammen ble påbegynt allerede i 1855, men det var først i 1882 at arbeidet skjøt fart. Dammen var i bruk frem til 1968. Restaureringsarbeidet startet i 1998, og har vært et stort dugnadsprosjekt, og Etnesdammen er et viktig kulturminne knyttet til fløtning i Etna. En hvilehytte ved dammen er også satt i stand – den står åpen for fri bruk.

Etnesenndammen nås via sidevei fra Stølen på FV204 (Vestfjellveien) som du når via FV237 – som tar av fra FV251 ved Flatøygard nord for Bruflat.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.0893205, 9.5033919