NAF Reiseplanlegger

Etne

Sted
Per Roger Lauritzen

Etne (Etnesjøen) er senter i en kommune med store kontraster.

Med en flik av Folgefonna innerst i nord, med den trange og ville Åkrafjorden som skjærer seg innover, og med gammelt og frodig kulturlandskap ved Skånevikfjorden og Etnefjorden ytterst, er Etne en kommune med et stort spenn i naturen. Det aller meste av bosetningen ligger ved de to fjordene, der det rolige landskapet også åpner for korndyrking i en grad som gjør Etne til størst i Hordaland. I jordbrukskommunen drives det likevel mest husdyrhold, mens industrien domineres av verkstedindustri. Den skjermede beliggenheten, med godt jordsmonn, skapte tidlig bosetning, og i middelalderen var Stødle et maktsentrum i Norge. Etne er bygda med flest helleristningsfelt i Hordaland – ti med figurer og 20 med skålgroper, de fleste fra bronsealderen. På Etne står en statue av kong Magnus Erlingsson, laget av Per Ung.

Kontaktinformasjon

Adresse 5590 Etne
Geokoordinat (WGS 84) 59.6655768, 5.93809680000004