NAF Reiseplanlegger

ETC - Egen El

Sted

Egen Els parken Katrineholm. Vid grusväg mot Gersnäs. Synlig från stora vägen.

Kontaktinformasjon

Adresse Energikullen 1
Geokoordinat (WGS 84) 59.00802, 16.20277