NAF Reiseplanlegger

Ervika

Sted

Ervika er en gammel fogdegård hvor Målselvs og Bardus kolonisator, Jens Holmboe, (1752-1804), bodde fra 1781.

Holmboe var fogd i Senja og Tromsø og forstod betydningen av foredling både av såkorn og husdyrraser. Han fikk innført hester fra Østerdalen og arbeidet med stor iver på forbedring av kveg- og sauerasene. Hans aller største gjerning var at han sto bak og organiserte koloniseringen av Bardu og Målselv, som den gangen var øde områder hvor skog og fruktbar jord stod ubenyttet. Ervika ble et mønsterbruk og Holmboe fikk gullmedalje fra Det Kongelige Danske Landhuusholdningsselskap i 1801 for gården sin. Avkjøring til gården fra FV1. Ved gården står en minnestein over Holmboe.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.8215642, 16.4835212