NAF Reiseplanlegger

Erkebispegården

Sted

Erkebispegården fra 1160-årene er et innholdsrikt museumsbygg.

Den store trebygningen like ved Nidarosdomen er Nordens eldste ikke-kirkelige bygg. Den er representasjonsbolig, men den rommer også Erkebispegården Museum med flere samlinger: Originale middelalderskulpturer fra Nidarosdomen, arkeologiske funn fra store utgravninger etter en brann i 1983, hjemmefrontmuseum og hærmuseum. Utgravningene på 1990-tallet avdekket blant annet tre myntverksteder oppå hverandre. Det nederste og best bevarte står i dag akkurat slik det ble funnet. Museet har også modeller for hvordan Erkebispegården har sett ut i ulike perioder. Kronregaliene vises også her, i Erkebispegårdens vestfløy. 

Kontaktinformasjon

Adresse Kongsgårds gate 1b, 7013 Trondheim
Geokoordinat (WGS 84) 63.4261468, 10.3952643