NAF Reiseplanlegger

Engebret Soot monument

Sted
Per Roger Lauritzen

Det er minnestein over Engebret Soot ved Ørje sluser.

Engebret Soot (1786 – 1859) var byggmesteren for Norges første kanal mellom Stora Le og Haldenkanalen i 1825 – 27. I 1849 bygde  han Grasmo kanal (senere kalt Soots kanal , sør i Hedmark, og så ledet han mange av anleggene videre sørover da Haldenvasssdraget ble kanalisert på midten av 1800-tallet. Minnetsteinen ble satt opp i 1936, 150 år etter hans fødsel ved øvre sluse på Ørje.

Kontaktinformasjon

Adresse Engebret Soots vei, 1870 Ørje
Geokoordinat (WGS 84) 59.4826893, 11.6508249