NAF Reiseplanlegger

Engan

Sted

Ved Engan tas det ut oppdalsskifer, og i nærheten er det funnet et nytt mineral.

Ved Engan ses uttaket av oppdalsskifer opp i fjellsiden; kvartsittskifer til trapper, gulv, peiser og bygningsstein, mye til eksport. Åmotsdalen vest for Engan, med avkjøring fra E6 på bomvei, er kjent for sjeldne mineralforekomster. Høsten 1991 fant Kjell Arve Isbrekken en stein som lyste i blått og grønt, pluss noe gult som lignet mistenkelig på gull. Geologene ga svaret: Et helt nytt mineral var funnet – og det gule var gull. Mineralet fikk navnet isbrekkenitt.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.4819818, 9.58009730000003