NAF Reiseplanlegger

Enebakk kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Enebakk kirke er en steinkirke fra 1100-tallet.

Innvielsesdagen var muligens 12. mars, pave Gregor den stores dag (Gregorsmesse) i enten 1104 eller 1204. Kirken er viet til St. Botolf, en populær engelsk helgen som levde på 600-tallet. Døpefonten i kleberstein er fra kirkens første tid, mens benker og øvrig innredning er fra 1600-tallet. Tårnet ble reist omkring år 1200, og sakristiet tidlig på 1500-tallet. Kirken er meget solid bygd med tykke steinvegger, og var beregnet på å gjøre tjeneste som borg i ufredstider. Utenfor inngangsdøra er det på venstre side en nisje i muren. Her ble budstikker fra kongen eller biskopen levert, før de ble lest opp av presten fra prekestolen eller på kirkebakken. Nisjen er derfor blitt kalt ”Norges eldste postkasse”.

Kontaktinformasjon

Adresse 1912 Enebakk
Geokoordinat (WGS 84) 59.7623005, 11.1468447