NAF Reiseplanlegger

Elve- og fjordparken

Sted
Birgitte Simensen Berg

Elve- og fjordparken er Drammen kommunes sitt fineste friluftsområde.

Drammen ble tidligere gjerne beskrevet som et slitent industristed og veikryss, og byen hadde lenge store forurensnings- og miljøproblemer. Elva var svært forurenset og Europaveien gikk gjennom sentrum. Mange vil si at starten på Drammens forvandling var kloakkrammeplanen i 1986. Arbeidet med miljøforbedring og oppgradering av de sentrumsnære elvebreddene startet i 1993 med Fjordparken. Drammen har vært gjennom en enorm forvandling, og i dag er den en vakker elveby med badekvalitet i elva og populære parkanlegg, sammenhengende turveier, gjestebrygger, badestrender osv langs elva - altså en promenade som strekker seg gjennom flere plasser med forskjellige oppholdsformål/bruk. Det viktigste startpunktet for Elveparken og Fjordparken er Drammen togstasjon på Strømsø ved Bybrua og parkeringsmuligheter i/nær sentrum. Elve- og fjordparken er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7416591, 10.2029528