NAF Reiseplanlegger

Elgsnes kapell

Sted

Elgsnes kapell er også kjent som Hans Egedes minne og ble bygget i 1985.

Kapellet er i tre og har 100 sitteplasser. Elgsnes kapell ble bygget av Edvard Ruud. Elgsnes er et gammelt kultsted og det er funnet to bautaer og en samling offersteiner. Ca 1 km sør for kapellet finnes det en samisk offerstein og levninger etter en større samisk boplass samt rester av en bygdeborg 130 moh. På Indre Elgsnes ligger Europas nordligste gravhauger fra bronsealderen, noen opptil 14 m i diameter og over 2 m høye.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.9122242, 16.2681084