NAF Reiseplanlegger

Eksingedalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Trange og krokete Eksingedalen byr blant annet på fosser, gårder og historie.

Dalen skjærer østover fra FV569 ved Modalen-tunnelen – med stupbratte, glattskurte fjellsider, furukledd i dalbunnen i vest, med løvskog høyere opp i dalen. Det tok 101 år å bygge veien, som først sto ferdig etter andre verdenskrig. Elv Ekso i dalbunnen danner mange fosser: Eikemofossen 42 m, Gunhildafossen 15 m, Stavleifossen, 11 m, Florsfossen, 12 m, Flatekvalsfossen, 17 m, og Store- og Vetleglupen. I tillegg kaster mange fosser seg utfor fjellsidene.

Ved Eksingedalen kyrkje på Flatekval står en byste av Nils Lavik, 1884–1960, Kr.F.-veteran. På Nesheim tar FV313 av gjennom Teigdalen til Evanger ved E16, med bratt stigning opp til høyeste punkt, Vinningsleitet, ca. 700 moh. Ca. 2,5 km øst for toppen er det laget et utsiktsplatå. Øverst i Eksingedalen ligger Gullbrå. Derfra kom Snorres skalder, Gissur Gullbrå og Bjarne Gullbråskald. På gården Gullbrå, 580 moh., bygde Olav Gullbrå eget kraftverk i 1927. Det leverer fortsatt strøm til Albert Gullbrås gård. Eksingedalen er en innfallsport til fjellområdet Stølsheimen, med T-merket rutenett.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.7852203, 5.96198140000001