NAF Reiseplanlegger

Einstadbøvoll

Sted

Den gamle storgården Einstadbøvoll har vært fredet siden 1923.

På gården står fortsatt 18 av de 20 bygningene som var her opprinnelig, bygd i første halvdel av 1800-tallet. I det spesielle tunet, bygd opp symmetrisk med terrasser, er våningshuset av tre og de andre husene av stein – alle med helletak. Gården har også et parkanlegg med murer og flere sjeldne planter. Bygningene er i privat eie og ikke åpne for publikum, men det er tillatt å gå veien gjennom gården og ned til sjøen ¬ – en tur som også åpner for Valevåg og Farten Valen-heimen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.5442888, 5.35503180000001