NAF Reiseplanlegger

Einangshaugen

Sted

Ved Einangshaugen var det naturlig å bygge en skanse på 1600-tallet.

 «Einang» betyr trang passasje og gjelder her passasjen mellom Skansbekken og bergveggen. Her ble det derfor på 1600-tallet bygd en skanse.

Kontaktinformasjon

Adresse 7520 Hegra
Geokoordinat (WGS 84) 63.4442649, 11.2180939