NAF Reiseplanlegger

Eina

Sted
Per Roger Lauritzen

Eina har vært bosatt siden før svartedauden.

Eina er et tettsted i nordenden av Einafjorden og har ca. 800 innbyggere. (2014). Navnet kommer fra trenavnet «einer». Det har vært bosetting på Eina siden middelalderen. Under svartedauden ble bygda nesten folketom, og det var først på 1600-tallet at det var bosetting på de fleste gårdene rundt Einavatnet. Stedet ble den gang kalt Einastranda, og det var først da jernbanen kom ved åpningen av Gjøvikbanen i 1902 at navnet Eina kom i bruk. Med Valdresbanens åpning i 1906 ble Eina et knutepunkt for jernbanetrafikk. Ordinær togtrafikk på strekningen Eina - Fagernes ble nedlagt 1. januar 1989, men A/S Valdresbanen driver privat charter- og turisttog på strekningen Eina–Leira. Les mer på www.valdresbanen.no.

Eina kirke er en langkirke fra 1890. Det er godt fiske i Einavatnet, og fiskekort kjøpes på Shell Eina. Pilegrimsleden går i sørenden av Einavatnet, og du finner en kultursti ved Skjelbreia ca. 2 km nord for Eina.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.6290705, 10.5989887000001