NAF Reiseplanlegger

Eikeland verk

Sted
Kommunen

De seks arbeiderboligene i Verksgata på Eikeland Verk er fredet.

Eikeland Verk (Egelands Jernverk) var i drift 1707–1884, med hovedbygning og arbeiderboliger. Hele det historiske anlegget er i privat eie – også de seks arbeiderboligene i «Gata», så ta hensyn! Hovedbygningen nord for strandstedet er verkets disponentbolig, mens forvalterboligen regnes som Gjerstad kommunes viktigste kulturminne.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.8048509, 9.10764979999999