NAF Reiseplanlegger

Eidsvoll

Sted

Eidsvoll har en helt egen klang i Norge – enda mer i jubileumsåret 2014.

Bakgrunnen er selvfølgelig hendelsene i 1814, da Norges grunnlov ble underskrevet 17. mai. Men tettstedet ved Vorma er mye mer enn det. Norges første jernbane åpnet fra Oslo til Eidsvoll i 1854, og Eidsvoll var i lang tid et viktig trafikknutepunkt for ferdsel over Mjøsa – noe hjuldamperen «Skibladner» opprettholder i dag, med faste anløp i Eidsvoll. Fra 1998 er Eidsvoll endepunkt for Gardermobanen.

Jernbanestasjonen og kirken ligger på vestsiden av Vorma, men rådhuset og det meste av tettbebyggelsen er samlet på østsiden. Eidsvoll kommune har vidstrakte skoger, variert jordbrukslandskap og sletteland, og den sørlige delen av Mjøsa ligger i kommunen. Det er gjort funn av mange tidlige bosetninger – i dag konsentrert til områdene rundt gamle E6 og jernbanen. Kommunen har hatt stor befolkningsvekst de siste tiårene, og rundt halvparten av de yrkesaktive arbeider utenfor kommunen. Sagbruket Moelven Eidsvold Værk er en viktig arbeidsplass.

Kontaktinformasjon

Adresse 2080 Eidsvoll
Geokoordinat (WGS 84) 60.3304638, 11.2615542999999