NAF Reiseplanlegger

Eidsberg kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Eidberg kirke er en korskirke i mur fra 1200-tallet.

Før dagens gotiske kirke stod det mest sannsynlig en steinkirke i romansk stil. Funn i dagens kirke, tyder på at kirken kom til på midten av 1100-tallet. Den romanske kirken ble revet rundt midten av 1200-tallet og erstattet av en kirke med vesttårn, skip og kor. Kirken som erstattet den romanske var i gotikk og bygget rundt 1250-1260. Etter oppførelse av Trømborg og Hærland kirke på slutten av 1800-tallet, ble det besluttet å pusse opp kriken. Kirken gikk fra å være en langkirke til å bli en korskirke.

Kontaktinformasjon

Adresse 1880 Eidsberg
Geokoordinat (WGS 84) 59.5191751, 11.2569957000001