NAF Reiseplanlegger

Eidfjord sentrum

Sted
Per Roger Lauritzen

Eidfjord kommune har tilbud til turistene fra fjorden til fjellet.

Tettstedet Eidfjord er delt i to av eidet som har gitt stedet og kommunen navn. På østsiden ligger Hæreid (det høye eidet) og på vestsiden ligger Lægreid (det lave eidet). De imponerende grus- og sandterrassene i området er opp til 100 m høye og flere km lange og ble dannet etter siste istid for ca. 9000 år siden. Flere funn viser at den skjermede fjordbunnen ga tidlig bosetning. I skogen på Hæreidmoen ligger ca. 400 gravrøyser fra jernalderen, det største samlede gravfeltet mellom Haugesund og Ålesund.

Eidfjord er også administrasjonssenter i kommunen med samme navn. Det er fylkets tredje største kommune og har ca. 90 % av arealet sitt høyere enn 900 moh., med Hardangervidda i sør og Harangerjøkulen i nord. Fjorden som har gitt kommunen sitt navn, skjærer seg inn i dette innerst i Hardangerfjorden, med bratte daler i flere retninger: Måbødalen, Hjølmodalen og Simadalen. De store høydeforskjellene har gjort Eidfjord til en viktig kraftkommune, og med flere fiskeoppdrettsanlegg knyttet til Sima-anlegget. I dag drives en del jordbruk her, ved siden av en omfattende satsing på turisme. Eidfjord kommune har like mange gjestesenger som innbyggere. Eidfjord Turistkontor er da også helårsåpent og i 2005 åpnet stedet sin egen havn for cruiseskip.

Hardangervidda har flere innfallsporter fra Eidfjord, fra Simadalen, Hjølmodalen og fra RV7, både fra Vøringsfossen-området og oppe på selve vidda. Det er et omfattende T-merket rutenett med betjente hytter i kommune. Det er og gode fiskemuligheter i både elver og vann. I Eio, Eidfjordvatnet, Bjoreio og Sima er det forbudt å fiske villaks (må settes ut igjen), men sjørret, regnbueørret og oppdrettslaks er OK. Egen brosjyre om fiske og rapporteringsrutiner kan du få fra kommunen. Sysendalen har skisenter, skitrekk, lysløype og preparerte turløyper.

Kontaktinformasjon

Adresse 5783 Eidfjord
Geokoordinat (WGS 84) 60.4661457, 7.07029