NAF Reiseplanlegger

Eidet smeltehytte

Sted

Viktigste kulturminne i Holtålen kommune er Eidet smeltehytte.

Eidet smeltehytte ligger like ved Gaula, ca. 4 km. vest for Ålen sentrum, godt synlig fra FV30. Smeltehytta var i drift fra 1834 til 1887 og var en videreføring av Dragås smeltehytte ved Eafossen. Eidet smeltehytte sto for en vesentlig del av produksjonen innen Røros Kobberverks circumferens. Smeltehytta ble nedlagt på grunn av rasjonalisering og ny teknologi. Restene av de store smelteovnene ved Eidet smeltehytte regnes som de best bevarte i sitt slag i Nord-Europa. I dag er ruinen sikret mot nedrasing og det er en egen kultursti i området.

            

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.8537662, 11.2173893