NAF Reiseplanlegger

Eidanger kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Litt av den opprinnelige middelalderkirken er bevart i trekirken Eidanger kirke.

Eidanger kirke er opprinnelig en langkirke i stein fra ca. 1150. Middelalderkirken ble forlenget med en tømret del i 1787, og bare to av kirkens opprinnelige portaler ble bevart, sørportalen i skipet og korbuen. Kirken har et maleri fra middelalderen av Kristi himmelfart og en gammel døpefont. Den har 200 sitteplasser. Nær kirken ligger en gravhaug.

Kontaktinformasjon

Adresse Schøningsveg 17, 3946 Porsgrunn
Geokoordinat (WGS 84) 59.1185698, 9.69901529999993