NAF Reiseplanlegger

Eggedal mølle

Sted
Per Roger Lauritzen

I Eggedal mølle kan du se kornet bli malt på gamlemåten.

Mølla er i drift hver helg hele sommeren. Mølla, bekkekverna og oppgangssaga
holdes i gang med vannkraft. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd
Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla
og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune. På området, som består av 10
hus, finner du Grimesaga – ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra
1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol,
bygdas rosemaler, og et gammelt bryggerhus med en murt bakerovn.

Kontaktinformasjon

Adresse 3359 Eggedal
Geokoordinat (WGS 84) 60.2305648, 9.36146729999996