NAF Reiseplanlegger

Egge gård

Sted
Per Roger Lauritzen

Egge gård er i dag et parkanlegg etter at det tidligere var en storgård og høvdingsete.

Gården har fått navn etter beliggenheten på fjell- og grusryggen Egge (Bogaåsen). Etter to branner på 1970-tallet ble gården fraflyttet, men både beliggenheten, husrester og den rekonstruerte hagen gir et godt inntrykk av fordums storhetstid. Gården Egge omtales som høvdingsete i Snorre Sturlasons kongesagaer, og i vikingtid skal mektige personer hatt sete her. Navngitte folk som Trond Haka, Olve på Egg, Kalv Arnesson og ikke minst Sigrid var sentrale skikkelser i striden mellom høvdingmakt og sentralmakt og mellom den hedenske og den kristne tro på 900 – 1000-tallet. Historiene til Snorre gir oss innblikk i blotingene på Mære der Eggehøvdingens posisjon får plass i norsk historie som en religiøs leder av seremonier og ritualer.

Arkeologiske funn viser at det har vært bosetning på Egge siden bronsealderen. I dag forvaltes Egge gårdstun av Egge Museum, og området er underlagt utvidet kulturminnevern.

Kontaktinformasjon

Adresse 7725 Steinkjer
Geokoordinat (WGS 84) 64.0168109, 11.4580394