NAF Reiseplanlegger

Efteløt kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Efteløt kirke skal være viet til Jomfru Maria og Døperen Johannes.

Efteløt kirke er en steinkirke i spissbuestil fra 1183, med 190 sitteplasser. Den er betydelig ombygd i 1876 og 1954. Den første ombyggingen avdekket kalkmalerier fra 1600-tallet i kor og skip, i den andre ble mye av interiøret skiftet ut med eldre interiør fra Komnes stavkirke. Blant klenodiene er et alterbord av stein med relikviegjemme, som står i våpenhuset. Ved kirken er det registrert, som ligger like ved FV40, er det registrert 49 gravhauger. Navnet Efteløt kommer av gmln. «Elptarleyti» av «Elptr», Svaneelva, og «leyti», senkning i terrenget.

Kontaktinformasjon

Adresse 3647 Hvittingfoss
Geokoordinat (WGS 84) 59.5504874, 9.8097957