NAF Reiseplanlegger

Drammenselva

Sted
Per  Roger Lauritzen

Drammenselva har gått fra forurenset vannåre til populært midtpunkt i byen.

Totalt ca. 17 km med turveier er anlagt langs elva, lett tilgjengelige, universelt utformet og i et flatt terreng. Turveiene, parkarealene og sideterrenget utgjør ca. 400 dekar og tjener som utfartssteder midt i sentrum. Langs turveiene står flere skulpturer, og den prisbelønte gangbrua Ypsilon binder de to elvebreddene sammen. Bragernes strand mellom Bybrua og Holmenbrua er svært populær.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7453515, 10.1905416