NAF Reiseplanlegger

Drammen

Sted
Per Roger Lauritzen

Drammen, Buskerud fylkeshovedstad, har gjort elva til et flott midtpunkt.

Buskeruds hovedstad ligger der to dalfører ender ved nordsiden av en slank fjord. Landets femte lengste vassdrag renner ut her, omkranset av lune åser. Drammenselva er ren etter en investering på ca. 500 mill. til rensing (1989–95). Elva er landets nest største mht. vannføring og Norges 8. beste lakseelv målt etter gjennomsnittsfangsten de siste 10 år. Gjennom hele Drammen kommune er det turvei og grønn lunge langs elva, og byen har hatt en markert ansiktsløftning de siste par tiårene.

Tidligste tegn på bosetning er 6000 år gamle helleristninger. Olav den Helliges Saga nevner at kongen i 1028 styrte inn i «det vann som heter Drofn». Rundt 1600 var bydelene Strømsø og Bragernes ladesteder og ble på 1700-tallet regnet som Nordens vakreste bysamfunn. Norges stattholder bodde på Bragernes i to år, 1678–79, og Drammen var da landets residensstad. Trelasten skapte Drammen, som også i sin tid hadde landets største seilskuteflåte. Byen er dessuten «Linjeakevittens fødeby», og Aass Bryggeri er landets eldste. Drammen ble bynavn da Bragernes og Strømsø ble slått sammen til kjøpstad 1811.

Drammen i dag er en handels- og serviceby med kulturtradisjoner og et voksende høyskolemiljø, og en industriby med betydelige bedrifter innen elektronikk, grafisk industri, skipsindustri og næringsmidler. Byen har landets største importhavn for biler og frukt og er også et viktig trafikknutepunkt. Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skiller lag her, og Flytoget har endestasjon her.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.745225, 10.2060641