NAF Reiseplanlegger

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark skal ta vare på et høyfjellsøkosystem.

Den 1693 km2 store nasjonalparken ble etablert i 2002 og grenser til åtte landskapsvernområder og to biotopvernområder. Nasjonalparken ligger på begges sider av E6, fra Hjerkinn til Oppdal. Østover avgrenses området av Knutshø landskapsvernområde. Nasjonalparken er et kjerneområde for villrein, med ca. 1200 dyr, og den har også mange kulturminner fra forhistorisk villreinjakt – med ledegjerder og fangstgroper. Også moskusene holder til her, gjerne vest for Hjerkinn på Dovre. Dagens ca. 135 dyr stammer fra 16 kalver fra Grønland som ble sluppet ut ved Kongsvoll omkring 1950. Også floraen er spesiell i deler av den store nasjonalparken, og ikke minst i noen av de tilgrensende landskapsvernområdene. Den er spesielt rik, og med flere sjeldne arter.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.5320615, 9.59631869999998