NAF Reiseplanlegger

Dønnes kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Dønnes kirke er en steinkirke fra middelalderen. Kirken ble kåret til Nord-Norges vakreste kirke ved NRKs radioavstemming i 2006. 

Dønnes kirke er en steinkirke fra middelalderen med særegen arkitektur og utsmykking. Den ble oppført i første halvdel av 1200-tallet som privat kirke for Dønnes gård. Kirken har gravkammer for eiernes familie tilbygd på 1600-tallet med det best bevarte mausoleum i Norge med 22 kister. Man har gjort myntfunn i forbindelse med restaureringen. Kirka er åpen for omvisning i sommermånedene, evt. på forespørsel til Dønnes Gård, tlf 75 05 55 33/75 05 56 15. Dønnes kirke er en av de tre middelalderkirkene på Helgeland (Alstahaug, Herøy, Dønna)

Området nord på Dønna var lenge et maktsentrum på Helgeland, da en rekke av kongens menn (hirdmenn) bodde her. Storbonden Grankjell og hans sønn Åsmund Grankjellsson etablerte seg på Dønnagodset rundt år 1000 og var ofte i strid med Hårek fra Tjøtta. Dønnesgodset var en tid regjeringssete for Nordlandene, bebodd av amtmannen Peder Christophersen Tønder, på en tid da godset var Nord-Norges største landeiendom, og besto av om lag 200 gårder fra Namdalen i sør til Salten i nord. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.2037738, 12.5909239