NAF Reiseplanlegger

Dokkadeltaet naturreservat

Sted
Per Roger Lauritzen

Dokkadeltaet naturreservat er en viktig hvileplass for fugletrekk.

Dokkadeltaet naturreservat ligger i et stort innlandsdelta bygd opp av avsetninger der elvene Dokka og Etna renner ut i Randsfjorden. Våtmarksområdet er variert, med øyer, kanaler, sumper, strandenger og mudderbanker, og den biologiske produksjonen er stor. Området har sin hovedfunksjon som hvileplass i fugletrekk vår og høst, og er den viktigste lokaliteten i trekkruta langs Randsfjorden. Lokaliteten er også en viktig hekkeplass for vannfugler. Området har nasjonal verneverdi, og deler av området er botanisk meget interessant.Feltstasjonen til Dokkadeltaet våtmarkssenter ligger på Våten ved Ramsar med adresse Jevnakervegen 699, 2870 Dokka. Her er det kanoer som kan leies på Dokka stasjon som har åpent hver dag kl. 10-16 i skoleferien. Naturreservatet har sitt hovedsete i Naturhuset på Odnes, som nås ved avkjøring fra FV33 ved veikroa Bjørnen på Odnes, kjør mot Land Sag og ta til høyre etter jernbaneovergangen. Reservatet har også kontorer på Lands Museum. (se egn POI i Ruteplanleggeren), hvor det også er en permanent utstilling om våtmarksnatur. 

Kontaktinformasjon

Adresse 2870 Dokka
Geokoordinat (WGS 84) 60.8093196, 10.1303834