NAF Reiseplanlegger

Dividalen

Sted

Øvre Dividal Nasjonalpark ble opprettet i 1971. Arealet er Arealet er ca. 750 km2. hvorav ca. 100 km2 er naturpark

Dividalen er en fem mil lang, trang skogdal med for det meste furu og bjørkeskog. Divielva renner nordover fra svenskegrensen, og danner Målselva ved sammenløpet med Tamokelva og Rostadelva.

Dalen er spredt bebygd, men har vei ca. 40 km opp til øverste gård. Divielva danner flere fosser; nedre Divifossene med samlet fallhøyde 8 m er nesten helt innelukket i jettegryter. Øvre del av Dividalen er fredet fra 1971 under navnet Øvre Dividal nasjonalpark, med Havgavuopmi naturpark (våtmarksområde). Vandreleden Nordkalottruta passerer gjennom nasjonalparken. Turistforeningen har hyttene Voumahytta, Dividalshytta og Dærtahytta. Dyrelivet er rikt. Alle de «fire store rovdyrene» (bjørn, ulv, jerv og gaupe) har tilhold i parken, som er særlig kjent for å ha landets tetteste bestand av jerv. Fisket er meget bra i de mange vann og elvene. Ørret, røye, harr og gjedde er de rådende fiskeslagene. Det er også muligheter for å jakte bl.a. hare, rype, rødrev og mink.

Nordkalottruta, E1 og Grensesømmen passerer rett forbi, og det er flere turmuligheter i nærområdet. For å komme til Dividalen må en ta av fra E 6 enten ved Olsborg, Heia eller Øvergård. Høyeste punkt er Kistefjell, 1632 m o.h. I dalene finnes vidstraktebjørkeskoger, i de lavestliggende områdene  er det også furuskog med til dels store, opptil 500 år gamle trær. Øvre Dividal Nasjonalpark er en av Norges mest eksotiske villmarker. Nasjonalparken ligger helt ved Svenskegrensa i Indre-Troms. Landskapet er voldsomt variert og veksler fra bratte fjell og dype elvekløfter til åpent, viddepreget landskap med slake dalsider og mykt avrunda fjellrygger og topper.

Kontaktinformasjon

Adresse 9334 Målselv
Geokoordinat (WGS 84) 68.8991841, 19.5328739