NAF Reiseplanlegger

Dirdal

Sted

Dirdal byr på både veimuseum og et stort fornminnefelt.

Tettstedet har navnet av gmln. «digradalr», den store dalen. Her viser Norsk Vegmuseum Region Vest teknologisk og arbeidsmessig utvikling i veianlegg fra hele Vestlandet, og ved veien står en bauta over falne fra 2. verdenskrig. På begge sider av FV45 ligger fornminnefeltet Dirdalsmoen, med 100 gravrøyser, rydningsrøyser, husrester og mer vanskelig tolkbare spor i landskapet.

Kontaktinformasjon

Adresse 4335 Dirdal
Geokoordinat (WGS 84) 58.8323325, 6.18372069999998