NAF Reiseplanlegger

Dilling

Sted

Dilling er senter i en landbrukskommune som i nordvest går helt inn i Moss by.

Rygge er i hovedsak en landbrukskommune, blant Østfolds største. Men kommunen har også store industribedrifter – som Idun og Stabburet. Nærmere to tredeler av den yrkesaktive befolkningen pendler ut av kommunen, de fleste til Moss, men mange også til de andre Østfold-byene og Oslo. Handelsnæringen i Rygge har blomstret de siste årene, og siden 2007 har kommunen hatt sivil flyplass med både nasjonalt og internasjonalt rutenett. Moss Lufthavn, Rygge har i størrelsesorden to millioner passasjerer i året. Den militære delen, Rygge flystasjon, er en viktig arbeidsplass, med ca. 800 ansatte. Østfoldbanen og E6 går noenlunde parallelt gjennom kommunen. Langs kysten er det betydelig turisme og mange hytter, med Larkollen som det mest kjente stedet. 

Kontaktinformasjon

Adresse 1570 Dilling
Geokoordinat (WGS 84) 59.4084197, 10.6950544