NAF Reiseplanlegger

Den Nationale Scene

Sted

Jugendbygningen Den Nationale Scene er fredet – tross mange ombygginger og tilpasninger.

Den Nationale Scene er en av Norges tre nasjonale teaterinstitusjoner og ble åpnet i 1850 under navnet Det Norske Theater. Dette ble lagt ned i 1863 av økonomiske årsaker og gjenåpnet i 1876 under sitt nåværende navn. I 1909 flyttet Den Nationale Scene inn i teaterbygningen på Engen, der den fortsatt står. Den er tegnet av Einar Oscar Schou, og Kong Haakon var blant publikum under åpningen. I dag blir teatret regnet som et av Norges fremste eksempler på monumentalbygninger i jugendstil. Den har gjennomgått store forandringer, påbygging, ombygging, restaurering og sceneteknisk modernisering, men like fullt ble teaterhuset fredet av Riksantikvaren i 1993. I 2001 ble salongen til hovedscenen tilbakeført til samme stil som da teatret sto ferdig.

Kontaktinformasjon

Adresse Engen 1, 5803 Bergen
Geokoordinat (WGS 84) 60.3926062, 5.31961439999998