NAF Reiseplanlegger

Dåsettunet

Sted
Per Roger Lauritzen

Dåsettunet omfatter tunet og husene omkring Dåset gård som er en gammel Flesberggård. Den er unik ved at de gamle bygningene (20 av totalt 23 bygninger) er bevart i sitt opprinnelige miljø.

Dåset regnes blant de eldste gårdene i bygda.  Dåset er kanskje ryddet en gang i vikingetida, og den har trolig blitt liggende øde i lange tider etter svartedauden (1347-1351). Gården er ikke nevnt i offisielle dokumenter før midten av 1600-tallet. Dåset er blitt regnet som en bra fødslegård, det vil si en eiendom som har årsikker jord, gode jakt- og fiskemuligheter og god tilgang på tømmer. Dette la grunnlaget for en god naturalhusholdning. Gården hadde opprinnelig ca. 4.000 dekar skog, og ca. 50 dekar dyrket mark pluss utslåtter. Skogsarealet er i dag redusert til ca. det halve ved fradeling. Dåset har vært regnet som en stor gård i Flesberg målestokk. I sin velmaktstid hadde gården 23 hus, større og mindre, hvert til sitt bruk. Dåset er flittig brukt på sommertid. Det er en tradisjon at lag og foreninger i Flesberg arrangerer "Dåset søndager" med aktiviteter for hele familien. Servering av tradisjonskost, samt oppvisning i folkemusikk- og dans, er kjente innslag. Omvisning av vertskapet på sommeren. Det er skiltet til Dåsettunet fra Flesberg kirke.

Kontaktinformasjon

Adresse 3620 Flesberg
Geokoordinat (WGS 84) 59.8772104, 9.45017340000004