NAF Reiseplanlegger

Dalen-Kjørholt gruver

Sted

Dalen-Kjørholt gruver er verdens største underjordiske kalksteinsgruve.

De to sammenslåtte gruvene ligger vest for Heistad og tilhører Norcem i Brevik, der kalksteinen brukes til sementproduksjon. Dette er Norges største bergverk, drevet ned til ca. 250 meter under havflaten med 200 km tunnel. Gruvedriften her startet i 1916. De store kalkforekomstene på Eidangerhalvøya er vesentlig dannet av skalldyr fra kambrosilurtiden, 400–600 millioner år siden levde i havet som oversvømmet området. Feltet er i etasje 46 i det såkalte Oslo-feltet. Tunnelene har et tverrsnitt på 100 kvm, og den totale tunnellengden tilsvarer en avstand langs E18 fra Brevik til Gardermoen. To store busser kan uten problemer passere hverandre. Inne i gruvene er laget en utstilling av mange spennende mineraler som er funnet i gruvene.
Tidligere var godstaubanen med vagger (fritthengende vogner under kabel) et landemerke på Heistad, der den gikk fra Kjørholt gruve til Norsk Hydro på Herøya for transport av kalkstein. Taubanen var i drift frem til 1982. I dag er den revet, men et par av de lavere mastene er satt opp på utstilling ved kanalen på Herøya med kabler og vagger montert.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.064771, 9.66848779999998