NAF Reiseplanlegger

Dalen

Sted

Dalen er endepunktet for Telemarkskanalen og et viktig turiststed i mer enn 100 år.

Dalen spilte allerede rundt år 1900 en stor rolle i turisttrafikken. Man tok båten «Victoria» fra Skien opp alle slusene til Dalen, overnattet her og ble fraktet med hest og vogn over Haukeli til Røldal og Odda og videre utover Hardanger. Særlig blant engelsk og tysk adel var dette en populær tur. Dalen er fortsatt startpunkt/endepunkt for en daglig sommerrute fra Skien gjennom Bandakskanalen/Telemarkskanalen.

Dalen er også senteret i Tokke – en brattlendt kommune som foruten turismen og litt industri har det meste av næringsvirksomheten basert på husdyrbasert jordbruk og skogbruk, gjerne i kombinasjon. Viktig er også kraftproduksjonen, blant annet med Tokke kraftstasjon i fjellet nær Dalen. Denne utnytter fallet på 394 m fra Vinjevatn til Bandak. Utbyggingen av Tokke-kraftverkene fram mot ca. 1960 førte til en befolkningsøkning, men siden har folketallet dalt – i perioden 2002–2012 med 8,1 %, Telemarks største prosentvise nedgang.

Kontaktinformasjon

Adresse 3880 Dalen
Geokoordinat (WGS 84) 59.4451035, 8.00621200000001