NAF Reiseplanlegger

Dale

Sted
Per Roger Lauritzen

Dale (Dalekvam) er administrasjonssenter i den brattlendte industrikommunen Vaksdal.

Industrikommunen Vaksdal har lange tradisjoner innen tekstil og mølledrift, med Dale of Norway (Dale A/S) på Dalekvam og Vaksdal Mølle i Vaksdal som hjørnesteinsbedrifter. Førstnevnte ble etablert i 1878–79 av Peter Jebsen, som i dag er æret med en bauta ved fabrikken. De bratte fjellene og store høydeforskjellene åpner også for mye kraftutbygging, ikke minst i Bergsdalen. Dale kraftverk er fra 1927 og er eldst i Bergens-området. Ny kraftstasjon åpnet i 1990, 400 meter inne i fjellet.

Vaksdal er den kommunen i landet som har flest veitunneler, og også Bergensbanen er innom fjellet mange ganger. Nordøst i kommunen, mot Stølsheimen, ligger Eksingadalen. Vaksdal dekker også den nordligste delen av Osterøy (s. 273).

Kontaktinformasjon

Adresse 5722 Dalekvam
Geokoordinat (WGS 84) 60.5898969, 5.82070420000002