NAF Reiseplanlegger

Byglandsfjord

Sted
Per Roger Lauritzen

Byglandsfjord er et tettsted sør i Bygland kommune og er kommunesenteret.

Byglandsfjord er et kommunikasjonstettsted som vokste fram på begynnelsen av 1900-tallet. Her var det skifte fra transport på land til sjø. Byglandsfjord stasjon var endepunkt for Setesdalsbanen. Den dampdrevne veteranbåten DB «Bjoren» går om sommeren i rute fra Byglandsfjord via Bygland til Ose. I området er det funnet gullforekomster som vurderes som drivverdige.

Kontaktinformasjon

Adresse 4741 Byglandsfjord
Geokoordinat (WGS 84) 58.6685761, 7.80846470000006