NAF Reiseplanlegger

Budal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Budal kirke fra 1754 er den best bevarte av landets fem Y-formede kirker.

Den godt synlige trekirken i fjellgrenda Budal, med sine 170 sitteplasser, er restaurert. De to lysekronene og altertavlen er like gamle som kirken, og kirkeklokken er fra Nederland. Budal var tidligere egen kommune og er kanskje best kjent for budalstolen, som ble produsert her allerede på slutten av 1700-tallet – som attåtnæring for gårdbrukerne om vinteren. Høyere opp ligger gården Bjørkåsen, som har fått en ærespris for omsorgsfull bevaring. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7298 Budalen
Geokoordinat (WGS 84) 62.884522, 10.4822656