NAF Reiseplanlegger

Bruland

Sted

Den tidligere futegården Bruland er Førdes viktigste kulturminne.

Våningshuset på den fredete gården er i dag privat bolighus. Det er et av de beste eksemplene på en vestlandsk embetsmannsgård, opprinnelig bygd på Svanøy ved Florø i ca. 1750 og antagelig flyttet til Bruland i 1789. Huset ble restaurert i 1990. Gården besto opprinnelig av 25 hus, hvorav 13 omkring det store tunet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.4364994, 5.8965273