NAF Reiseplanlegger

Bruhagen i Averøy

Sted

Bruhagen er administrasjonssenter i Averøy kommune, som ligger ved porten av Atlanterhavsvegen.

I Averøy er fjell, fjorder, en kyst med holmer og skjær som gir mange muligheter for aktiviteter og opplevelser. Fiskeri og jordbruk har hatt stor betydning for bosettingen og næringslivet i kommunen. I eldre tider var kombinasjonen jordbruk og fiske svært vanlig, og Averøys nære beliggenhet til havet gjorde dette svært naturlig. Også i dag har havets ressurser stor betydning for en stor del av Averøys yrkesaktive befolkning. De rike fiskebankene og mange dyktige yrkesfiskere har gjort Averøy til et tyngdepunkt for mottak og videreforedling av fisk. Et aktivt jordbruk er fortsatt nødvendig for å opprettholde et levende kulturlandskap. I Averøy er ca. 11 % av arealet dyrket mark, mens tallet på landsbasis bare er 3 %. Averøy har et rikt dyre- og fugleliv. Det finnes mye hjort og rådyr i skog og mark, men også elg, grevling, rev, og mindre dyr. Ved sjøen kan vi møte blant annet sel, nise, havørn og oter. Fiskeri og havbruksnæringen er grunnlaget for mye av næringsetableringene i kommunen. Industrien gjorde sitt inntog i Averøy i 1874 da et tysk polarskipsselskap bygde opp den første landstasjonen for ishavsfangst her, og den første i fylket Møre og Romsdal. Stasjonen sysselsatte ca. 70 arbeidere. I dag har Averøy et allsidig og solid næringsliv med store prosessbaserte industribedrifter (Skretting), teknologiske, marine og maritime næringer, service, reiselivs- og kulturbaserte bedrifter. Viktigste attraksjoner i Bruhagen er ABC Senteret, Averøyas største kjøpesenter og Drivhuset Kultur og Næringshage.

Kontaktinformasjon

Adresse 6538 Averøy
Geokoordinat (WGS 84) 63.0539503, 7.63197160000004