NAF Reiseplanlegger

Bronseplassen

Sted

På Bronseplassen kan du se hvordan folk levde her for 3500 år siden.

Den sommeråpne Bronseplassen i Høvåg er en tro kopi av et bronsealderbosted med langhus og flere andre hus og bygninger, et historisk-arkeologisk kurssenter og en forsøksgård med planter som har vært brukt til mat og medisiner siden bronsealderen og fram til i dag. Det finnes også egne avdelinger for steinalder og vikingtid. Det 25 meter lange og 8 meter brede langhuset er innredet slik folk levde i bronsealderen, med plass for matlaging, oppbevaring av mat, soveplasser og rom for husdyrene. Byggematerialene er også som da: Kumøkk, leire, kvister og torv. Foruten langhuset finnes det barkebåter, labyrint, offerplass og gravplass på stedet. Det demonstreres også pil- og bueskyting. Vikingavdelingen har rekonstruksjoner fra Osebergfunnet, og det er satt opp et stort vikingtelt. Bronseplassen legger også opp til servering av mat med tilknytning til bronsealderen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.1497267, 8.16455840000003