NAF Reiseplanlegger

Bronsealderrøysene

Sted

Bronsealderrøysene omfatter 11 steinrøyser med runde eller ovale grunnflater.

Røysene ligger i Haneborgåsen med tilgang fra Odins vei. De ligger spredt langs den gamle ferdselsveien over åsen, og har hatt et lite gravkammer av steinheller. En håndfull rester av brente menneskebein blandet med kull er funnet i den største røysa og viser at dette er branngraver. Røysene ligger høyt og fritt med vidt utsyn i alle retninger.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.9453297, 10.9734814