NAF Reiseplanlegger

Brevik

Sted

Brevik er blant landets beste bevarte kystbyer.

Brevik er det andre bysenteret i Porsgrunn kommune. Navnet kommer av ordene «bred» og «vik» – den brede viken. På gamle sjøkart (Paris 1668) forekommer navnet Breewater.

Brevik er et gammelt handelssted som vokste fram på 1600-tallet, med status som ladested fra 1660 og kjøpstad fra 23. juni 1845. Det meste av bebyggelsen er fra 1700- og 1800-tallet, og det gjør Brevik til en av landets best bevarte kystbyer. Selve sentrum har en rekke vakre handelshus.

Rådhuset er fredet. Her holder Brevik Bymuseum til. Kirken fra 1963 ligger dominerende til på Sylterøyas høyeste punkt. I gamle dager var skipsfart, trelasthandel og is-eksport byens hovednæringer.

Den gamle seilskutebyen ligger idyllisk til ytterst på Eidangerhalvøya. Med sine velholdte trehus fra 1700-tallet har byen rike tradisjoner å ta vare på: Trelasthandel på Holland på 1600-tallet, postalt kommunikasjonssenter på 1700-tallet, stor eksport av natur-is på egne skuter på 1800-tallet og industri på 1900-tallet.

Diplom-Is hadde inntil 2014 en av sine store fabrikker med fryselagre dypt inne i fjellet under E18. Her ble det laget iskrem i store mengder og fabrikken laget også den verdenskjente Mövenpick-iskremen på lisens.

Ved Langbrygga ble det i 1995 bygd et glasshus – Krystallhuset – hvor det er utstilt en bergkrystall fra Norcems gruver i Brevik. Krystallen er 0,5 m og stammer fra kambrosilurtiden for 400–600 mill. år siden.

Brevik er Grenlands maritime sentrum og utgangspunkt for all rutegående trafikk i skjærgården, hvor det er en rekke flotte friarealer.

Kontaktinformasjon

Adresse 3950 Brevik
Geokoordinat (WGS 84) 59.0557272, 9.69773789999999