NAF Reiseplanlegger

Breheimen nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Breheimen nasjonalpark har noen av landets mest nedbørfattige og nedbørsrike områder.

Breheimen nasjonalpark ble sammen med fem tilhørende landskapsvernområder og ett naturreservat opprettet i 2009. Verneområdene dekker et areal på 1691 km2 i kommunene Lom, Skjåk og Luster, og av dette er ca. 28 % statsallmenning og resten på privat grunn. Skjåk Allmenning utgjør i alt ca. 963 km2, og dermed ca. 54 % av verneområdene. Parken har et mangfoldig landskap med en rekke breer, tinder (høyeste er Store Hestbrepiggen, 2172 moh.), høyfjellsvidder, vassdrag med frittrennende elver og fosser. Parken har en særpreget fjellvegetasjon, og har frodige daler med innslag av edelløvskog og levende kulturlandskap med seterdrift som gjør området unikt i nasjonal sammenheng. Informasjon om parken fås flere steder i ytterkanten av parken: Skjåk Almenning i Bismo, Norsk Fjellmuseum i Lom, Breheimsenteret i Jostedalen, Bremuseet i Fjærland og Nasjonalparksenteret i Oppstryn.

 

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.6797064, 7.8334294