NAF Reiseplanlegger

Børsesjø

Sted
Per Roger Lauritzen

Børsesjø er en frodig oase med et rikt fugleliv rett ved Skien sentrum, nord i Gjerpensdalen.

Børsesjø er fredet som naturreservat på grunn av rikt fugleliv, særlig trekkene, og variert vegetasjon. Området er tilrettelagt for fuglekikking med fugletårn og informasjonsplakater, og det er anlagt en natursti gjennom området. Mer enn 230 fuglearter er observert i området. Det er merket sti fra Gjerpen prestegård til et observasjonstårn.

Kontaktinformasjon

Adresse 3719 Skien
Geokoordinat (WGS 84) 59.2262506, 9.60944730000006