NAF Reiseplanlegger

Borre kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Alteret i Borre kirke er like gammelt som kirken selv, fra 1100-tallet.

Den enskipete steinkirken like ved FV325 i Horten ble viet St. Olav og St. Nikolaus. I kirken finnes blant annet en gammel utskåret dåpsengel og kopi av Borrekorset, et enestående kunstverk fra middelalderen. Originalen er på Historisk museum i Oslo. Altertavlen fra 1665 er skåret av Abel Schrøder, og prekestolen er fra ca. 1600. Utenfor kirken står minnestein over Norges første fly, «Start», som lettet herfra i 1912. Nær kirken står også en sjeldent fin eikelund. På Borre kirkegård, som har vært i bruk siden middelalderen og omkranser kirken helt, er blant andre industrigründer Sam Eyde gravlagt, i et eget, frittstående gravmausoleum.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkebakken 4, 3184 Borre
Geokoordinat (WGS 84) 59.382455, 10.4599673