NAF Reiseplanlegger

Boris Gleb

Sted

Boris Gleb var tidligere valfartssted med et gresk-ortodoks kapell og ligger i en enklave på vestsiden av Pasvikdalen. Stedet var tidligere bosted for Pasviks skoltesamer. Boris Gleb nås via grenseovergangen på Storskog på E105.

Skoltesamene hadde kirke, skole og markedsplass her, men ble etter siste krig flyttet til Sevettijärvi i Nord-Finland. Nær kapellet, som ble bygd i 1874 og hvor det ble holdt gresk-ortodoks gudstjeneste, lå den egentlige helligdommen, en liten uanselig hytte, reist i 1565 og som tidligere ble brukt til gudstjenesten. Hit skal de russiske helgenene Gleb og Boris ha flyktet. Ved grenseoverenskomsten av 1826 forbeholdt Russland seg landstykket med hytta, som var blitt et søkt valfartssted. Under krigen mellom Finland og Sovjetunionen 1939–40 ble Boris Gleb besatt av russiske tropper. Finland beholdt Boris Gleb ved freden i 1940, men ved våpenstillstanden i 1944 ble Boris Gleb avstått til Sovjetunionen. Under krigshandlingene i oktober 1944 ble kapellet sterkt ramponert, mens det gamle kapellet og den øvrige bebyggelse ble brent. Kapellet er restaurert og ble gjeninnviet i 1959. På østsiden av elven er bygd et kraftverk som har vært i drift siden 1963. Det utnytter det 20 m høye fallet i Pasvikelva mellom Svanvik og Boris Gleb som Sovjetunionen fikk ved delingen av elvens vannrettigheter. Kraften fordeles mellom Norge og Russland. Grenseovergangen til Norge ble en kort periode i 1960-årene holdt åpen for dagsbesøk på russisk side. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 69.6572406, 30.2036102