NAF Reiseplanlegger

Borgund stavkyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Borgund er en av landets best bevarte stavkirker, ved en avstikker fra E6.

Navnet kommer av «borg» i betydningen bygdeborg. Borgund Stavkyrkje er fra ca. 1150, viet til apostelen Andreas, den best bevarte og mest særpregede av de norske stavkirkene ved siden av Heddal stavkirke ved Notodden. Kirken har utskårne dragehoder og portalutskjæringer, flere runeinnskrifter, prekestol fra slutten av 1500-tallet, altertavle fra 1620 og klokkestøpul fra middelalderen. En kopi står i Black Hills, Sør-Dakota, USA. Nytt besøkssenter åpnet i 2005 med utstilling om stavkirkenes stilling i det religiøse liv i middelalderen. Fortidsminneforeningen. Sommeråpent. Den nye kirken på stedet er fra 1868. Etter at Borgundtunnelen åpnet, må man kjøre den gamle veien, FV630, mellom Lo og Seltun, kalt «Historisk rute», for å komme til Borgund. FV630 passerer flere gamle veianlegg og Husum, med Husum hotell, over 100 års tradisjon

Kontaktinformasjon

Adresse 6888 Borgund
Geokoordinat (WGS 84) 61.047401, 7.81110799999999